میکس آدلر و 80 دوپل

معرفی محصول

0ترکیب زبای تیغه های آدلر و دوپل

0مقاوم ، زیبا و با کیفیت

0کارکرد بدون صدا

0تیغه انحصاری شرکت هوکارت

0دارای گواهی ثبت اختراع

تماشاخانه تصویر