شاید برای افراد مسن و یا افرادی که تابحال با کارکرد کرکره برقی آشنا نباشند این سوال همواره ذهن آن ها را درگیر کند .

جا قفلی های نیمه اتوماتیک قابلیت قطع برق ورودی به کرکره را دارند .

صفحه1 از19