شاید برای افراد مسن و یا افرادی که تابحال با کارکرد کرکره برقی آشنا نباشند این سوال همواره ذهن آن ها را درگیر کند .

جا قفلی های نیمه اتوماتیک قابلیت قطع برق ورودی به کرکره را دارند .

جاقفلی کرکره برقی یکی از یراق آلات کرکره می باشد ،...

تنظیم روشنایی هوا با استفاده از کرکره برقی 

عایق بودن کرکره برقی در مقابل صدا های ناهنجار 

 عایق بودن یکی از مزایای استفاده از کرکره برقی میباشد .

سیستم چند چشم دارد؟ معمولا چشم های درب های اتوماتیک به این صورتند:

سیستم چگونه حد نهایی باز و بسته شدن دربها را تشخیص می دهد؟

در این دربها معمولا از سرو موتور استفاده می شود.

صفحه1 از4