لوکس 90

معرفی محصول

0کرکره های زیبای لوکس 90

0دارای غضروف بین تیغه ها جهت بهبود عملکرد

0کارکرد بدون صدا

0تیغه انحصاری شرکت هوکارت

0دارای گواهی ثبت اختراع

مشخصات فنی

0عرض تیغه 88 میلیمتر

0ضخامت تیغه 20میلیمتر

0بیشترین عرض قابل نصب 7متر

0بیشترین ارتفاع قابل نصب 8 متر

0تعداد تیغه در هر متر ارتفاع 11.3عدد

تماشاخانه تصویر