کرکره های ضدسرقت پاکر

معرفی محصول

0کرکره زیبا با تیغه های 90 سانت

0ضد سرقت و ایمن برای مکان های حساس

0رول پیچ گرد و بی صدا

0دارای گواهی ثبت اختراع

0تیغه انحصاری هوکارت

مشخصات فنی

0عرض تیغه 91میلیمتر

0ضخامت تیغه 17.6میلیمتر

0بیشترین عرض قابل نصب 8متر

0بیشترین ارتفاع قابل نصب 8متر

110عددتعداد تیغه در هر متر ارتفاع

تماشاخانه تصویر