پلی کربنات دودی

معرفی محصول

0کرکره های زیبای پلی کربنات دودی

0دارای غضروف بین تیغه ها جهت بهبود عملکرد

0کارکرد بدون صدا

0تیغه انحصاری شرکت هوکارت

0دارای گواهی ثبت اختراع

تماشاخانه تصویر