لوکس 110

معرفی محصول

0کرکره های زیبای لوکس 110

0دارای غضروف بین تیغه ها جهت بهبود عملکرد

0کارکرد بدون صدا

0تیغه انحصاری شرکت هوکارت

0دارای گواهی ثبت اختراع

مشخصات فنی

0عرض تیغه 110 میلیمتر

0ضخامت تیغه 19میلیمتر

0بیشترین عرض قابل نصب 7 متر

0بیشترین ارتفاع قابل نصب 8 متر

0تعداد تیغه در هر متر ارتفاع 9عدد

تماشاخانه تصویر