استخدام کارگر در خط تولید کارخانه جات هوکارت

1-پرکردن این پرسشنامه تعهدی را برای هوکارت به منظور استخدام حتمی شما به بار نمی آورد

2- کلیه فیلدهای پرسشنامه را حتما و با دقت پر کنید.

3- ارسال فرم به منزله تایید صحت تمامی فیلدهای پرشده توسط شما میباشد.

4- فرمهای ارسال شده در هوکارت بایگانی می شوند.

5- پس از تکمیل فرم زیر باید در آزمون روانشناسی هوکارت نیز شرکت نمایید.

تمامی فیلدهای فرم را با دقت پرنمایید ، کلیه اطلاعات ارسالی شما بررسی می شود

استخدام کارگر خط تولید

اطلاعات شخصی
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
وضعیت تاهل:
این فیلد الزامی است!
وضعيت روحي و جسماني
در صورت خیر توضیح دهید
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
تا 3سال آینده برنامه برای فرزند داشتن دارید؟
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
تا 3سال آینده برنامه ای برای ازدواج دارید؟
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
- خدمت نظام وظيفه:
این فیلد الزامی است!
سوابق شغلی
(به ترتيب از آخرين سابقه)1
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
سابقه
2
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
سابقه
3
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
سوابق تحصيلي و آموزشي :
مدرك تحصيلي (به ترتيب آخرين مدرك) 1
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
مدرك تحصيلي
2
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
مدرك تحصيلي
3
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
آيا سابقه کیفری یا بازداشتی یا سو پیشینه دارید ؟
این فیلد الزامی است!
آيا سیگار یا مواد مخدر دیگری مصرف می کنید یا خواهید کرد ؟
این فیلد الزامی است!

گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا موسسات آموزشی

دوره آموزشی
اول
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
دوره آموزشی
دوم
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
آشنايي با نرم افزارهای:
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
فعاليت هایی که می توانید برای سازمان انجام دهید:
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
آیا قادر به رفتن به ماموریت خارجی هستید؟
این فیلد الزامی است!
آیا قادر به رفتن به ماموریت داخلی هستید؟
این فیلد الزامی است!
آیا قادر به کار در تعطیلات آخر هفته هستید؟
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
این فیلد الزامی است!
اكنون مشغول به كار هستيد؟
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
نحوه دریافت حقوق:
این فیلد الزامی است!
حقوق مورد انتظار
حداقل ................... تومان ماهانه به ازای متوسط 48 ساعت کار در هفته
این فیلد الزامی است!

دونفر از کسانی که می توانند معرف شما باشند را ذکر کنید. ترجیحا کارمند سازمان های دولتی یا سازمان ها معتبر یا بازنشسته

معرف
اول
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
معرف
دوم
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
اگر شما سرپرست خانواده هستید ،مشخصات افراد تحت تکفلتان را بنویسید..
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
یک عکس واضح از خودتان را برای ما بفرستید
Upload your documents...
این فیلد الزامی است!
از روی کارت ملی خود عکس بگیرید و بفرستید
Upload your documents...
این فیلد الزامی است!

ساعات کاری

روزهای غیر تعطیل

از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰

پشتیبانی آنلاین در این ساعات آماده پاسخگویی میباشد