آموزش صدور پیش فاکتور مشتری

نکته ها:

1-در هنگام وارد کردن تعداد بست حلزونی حرفه ای هوکارت برای شفت 3متر 4عدد و برای شفت 6 متر 7 عدد بست را وارد کنید

2- برای وارد کردن موتورهای توبلار از شفت 8 اینچ استفاده میشود و برای فاکتور کردن موتورهای ساید از شفتهای 11 و 16 اینچ استفاده میکنیم

3- تا 12 متر مربع(مساحت کرکره) مجاز به استفاده از موتور توبلار هستیم و از 12 متر مربع به بالا از موتور ساید استفاده میشود

بازگشت به وبسایت آموزش

ساعات کاری

روزهای غیر تعطیل

از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰

پشتیبانی آنلاین در این ساعات آماده پاسخگویی میباشد