قوانین مربوط به لیست قیمت:

اعتبار هر لیست قیمت فقط برای تاریخ ذکر شده در لیست میباشد

لیست قیمت محصولات تنها تا پایان وقت اداری همان روز اعتبار دارد و لیست منقضی شده مبنای محاسبه قیمت نمیباشد ، در صورت قرارنداشتن لیست قیمت جدید در سایت میتوانید از طریق تیکت از پشتیبانی درخواست لیست قیمت کنید

عواقب استفاده از لیست قیمت منقضی شده بر عهده استفاده کننده بوده و شرکت هوکارت لیست منتشرشده هر روز را درمحاسبات مالی خود ملاک قرار میدهد

کلیه مکاتبات با پشتیبانی در سیستم ذخیره میشود و در صورت بروز اختلاف به عنوان سند مورد استناد میباشند


ساعات کاری

روزهای غیر تعطیل

از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰

پشتیبانی آنلاین در این ساعات آماده پاسخگویی میباشد