در صورت نیاز به ابعاد بزرگتر با کارشناسان هوکارت تماس بگیرید

نام تیغهحداکثر عرض به مترحداکثر ارتفاع به متر
لوکس اکسترا45
لوکس 11066
لوکس 9066
لوکس 7044
فلاور44
قوس 10066
80 تک پل55
80 دوپل66
آدلر55
پروانه ای55
پاکر76
کرش66
ارنست8.407
هلگورد44
گروه پلی کربنات44
میکس پلی کربنات و 80تک پل44
میکس پلی کربنات و 80دوپل55
میکس لوکس 70و پانچ 45
میکس لوکس 110 و اکسترا56
میکس 80دوپل و فلاور56
میکس آدلر و 80تک پل56
میکس آدلر و 80دوپل66

ساعات کاری

روزهای غیر تعطیل

از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰

پشتیبانی آنلاین در این ساعات آماده پاسخگویی میباشد