ثبت سفارش مشتری در نرم افزار تولید هوکارت

نکته ها:

1-برای وارد کردن اندازه ریل ارتفاع را منهای 30سانتیمتر میکنیم

2- در تمام تیغه ها تعداد کل تیغه همراه با تیغه انتهایی محاسبه میشود.
لازم به ذکر است که در ثبت تیغه های لوکس پس از کسر تیغه انتهایی از کل تیغه تعداد غضروف یک عدد از حاصل آنها کمتر است و تیغه انتهایی غضروف ندارد

3- در تیغه های لوکس 70 و میکس آدلربا 80دوپل تعداد غضروف و رنگ اول برابر است

4- برای تیغه های لوکس 90 و 110 و اکسترا: تعداد رنگ اول برابر است با تعدادکل تیغه ها منهای یک
مثال: اگر تعدادکل تیغه 26 عدد باشد 25 عدد رنگ اول وارد میکنیم

5- تیغه ابتدایی همیشه رنگ ثابت دارد و قابل انتخاب برای مشتری نیست

6- در نظر داشته باشید اگر مشتری عرض کار را پشت تا پشت ریل سفارش داد در ثبت پیش فاکتور پشت تا پشت ریل قید میشود ولی در نرم افزار تولید پشت تا پشت کپس باید وارد شود.

نحوه محاسبه تعداد کل تیغه در ثبت سفارش انواع تیغه ها

نام محصولعملیات
70 لوکس قوس دار تک جداره
luxPunch پانچ
ارتفاع ضرب در 14
70 لوکس قوس دار دوجداره
lux
ارتفاع ضرب در 14
80 قوس دار zebker خط دار دوجدارهارتفاع ضرب در 12.5
80 تک جداره رول به داخل
zebker پانج
ارتفاع ضرب در 12.5
80 تک جداره رول به بیرون
zebker پانج
ارتفاع ضرب در 12.5
80 قوس دار 2جداره دوپل دو طرف خط دار
zebker
ارتفاع ضرب در 12.5
پروانه ای 80 قوس داره دوجداره یارتاارتفاع ضرب در 12.5
کرش 80 قوس دار دو جداره یارتاارتفاع ضرب در 12.5
پاکر 90 قوس دار دوجداره یارتاارتفاع ضرب در 11
100 قوس دار دوجداره دو طرف خط دار zebkerارتفاع ضرب در 10
اکسترا 110 قوس دار تک جداره Lux پانچارتفاع ضرب در 9
لوکس 110 قوس دار دوجداره Luxارتفاع ضرب در 9
لوکس 90 قوس دار دوجداره Luxارتفاع ضرب در 10.6
نیو ارنست یارتاارتفاع ضرب در 8.3
میکس آدلر 40 و 80 تک پلارتفاع ضرب در 8.5
میکس آدلر 40 و 80 دوپلارتفاع ضرب در 8.5
نیو آدلر 40ارتفاع ضرب در 25
پلی کربناتارتفاع ضرب در 9
80 دوپل Helgordارتفاع ضرب در 12.5

جدول محاسبه بادخور ریل برای انواع تیغه ها

نوع ریلعملیات
ریل آکاعرض منهای 6 سانتیمتر
ریل بکاعرض منهای 5 سانتیمتر
ریل سانیعرض منهای 6 سانتیمتر
ریل نایسعرض منهای 6 سانتیمتر
ریل کستلعرض منهای 8 سانتیمتر
ریل نوبلعرض منهای 12 سانتیمتر
ریل جاینتعرض منهای 12 سانتیمتر
ریل الگانسعرض منهای 8 سانتیمتر

جدول ابعاد مجاز برای هر تیغه

نام تیغهحداکثر عرض به مترحداکثر ارتفاع به متر
لوکس اکسترا45
لوکس 11066
لوکس 9066
لوکس 7044
فلاور44
قوس 10066
80 تک پل55
80 دوپل66
آدلر55
پروانه ای55
پاکر76
کرش66
ارنست8.407
هلگورد44
گروه پلی کربنات44
میکس پلی کربنات و 80تک پل44
میکس پلی کربنات و 80دوپل55
میکس لوکس 70و پانچ 45
میکس لوکس 110 و اکسترا56
میکس 80دوپل و فلاور56
میکس آدلر و 80تک پل56
میکس آدلر و 80دوپل66

جهت سفارش ابعاد بزرگتر با کارشناسان هوکارت مشاوره نمایید

جدول اندازه پیچش رول

رنگ ها و شماره رنگ ها

رنگهایی که قیمت آنها باید در فاکتور بر هر متر مربعی محاسبه شود:

طرح GOLd

در طرح گلد :ریل محاسبه نمیشود ، شفت رنگ شده و پیچ شده به همراه بست و تیغه ابتدایی تحویل می شود ، بسته بندی صادراتی انجام می شود و کرایه تا باربری نیز دریافت نمیشود

توجه:

1- به جز تیغه های پلی کربنات و پانچ بقیه تیغه ها قابلیت دکورال شدن را دارند

2- تیغه هلگورد گارانتی طلایی ندارد

3- رنگ استیل و طلایی و دکورال بر روی تیغه هلگورد زده نمی شود

بازگشت به وبسایت آموزش

ساعات کاری

روزهای غیر تعطیل

از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰

پشتیبانی آنلاین در این ساعات آماده پاسخگویی میباشد