100 قوس

مشخصات فنی

  • عرض تیغه 100میلیمتر
  • ضخامت تیغه 20میلیمتر
  • بیشترین عرض قابل نصب 8متر
  • بیشترین ارتفاع قابل نصب 8متر
  • 10عددتعداد تیغه در هر متر ارتفاع
تیغه 100 قوس

تیغه 100 قوس

  • List item

تصوير استاتيك

//]]>