زبکر

زبکر

zebker


برند زبکر زیر مجموعه ای از گروه کارخانجات هوکارت ۴۰پانچ دار مخصوص پنجره ۶۰ دوجداره-۶۰پانچ-۸۰تک پل ۱۶ میلی متری -۸۰دوپل ۱۸ میلی متری -۸۰پانچ دار-۱۰۰قوس دار-دوپل
قوس 80

قوس 80

2پل 80

قوس 100

قوس 60

40 پانچ

فلاور

تصوير استاتيك

//]]>